جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
لیبل سلفون براق10004.8x8.5101.000 تومان 106.000 تومان
لیبل بدون روکش10004.8x8.596.000 تومان 101.000 تومان
لیبل یووی 10004.8x8.500
برچسب اموال تک رنگ1000250.000 تومان
برچسب اموال چهار رنگ1000320.000 تومان