جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
لیبل سلفون براق10004.8x8.579.000 تومان 84.000 تومان
لیبل بدون روکش10004.8x8.572.000 تومان 77.000 تومان
لیبل یووی 10004.8x8.500
برچسب اموال تک رنگ1000220.000 تومان
برچسب اموال چهار رنگ1000250.000 تومان
لیبل سی دی 1000580.000 تومان
لیبل شیشه ای 10004.8x8.5400.000 تومان