لمینیت مات – براق و …

جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
لمینیت براق دورگرد100090x60177.000 تومان 185.000 تومان
لمینیت مات دورگرد 100090x60277.000 تومان 285.000 تومان
لمینیت برجسته دورگرد100090x60188.000 تومان 195.000 تومان
سلفون مات دورگرد 100090x6091.000 تومان 99.000 تومان
سلفون براق دورگرد 100090x6091.000 تومان 99.000 تومان
کتان دورو دورگرد100090x60124.000 تومان
لمینیت براق طرح موج 100090x60177.000 تومان
لمینیت مات طرح موج 100090x60 277.000 تومان
لمینیت براق ویزیتی 100085x48142.000 تومان
لمینیت مات ویزیتی 100085x48222.000 تومان
لمینیت برجسته ویزیتی 100085x48140.000 تومان 150.000 تومان
لمینیت براق مربع 100055x55115.000 تومان
لمینیت مات مربع 1000
55x55180.000 تومان
لمینیت برجسته مربع 100055x55120.000 تومان 130.000 تومان
لمینیت براق دایره 10005x5115.000 تومان
لمینیت مات دایره 10005x5180.000 تومان
کرافت متالایز دورگرد 100090x60
لمینت برجسته طلاکوب100090x60323.000 تومان
کتان لمینیت 100090x60238.000 تومان
کتان لمینیت دورتیز100090x60
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد100090x60338.000 تومان
کتان لمینیت طلاکوب دورتیز
100090x60
کتان لمینیت مربع دورگرد100090x60
کتان لمینیت مربـع طلاکوب دورگرد1000250.000 تومان
سلفون مات دورگرد موضعی100090x60125.000 تومان
سلفون مخملی دور گرد100090x60171.000 تومان
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090x60310.000 تومان
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090x60420.000 تومان
پی وی سی 300 میکرون50090x60275.000 تومان
پی وی سی 500 میکرون50090x60285.000 تومان
پی وی سی 500 میکرون100090x60455.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون25090x60480.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون50090x60675.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون100090x601.178.000 تومان
پی وی سی 760 متالیک 50090x60950.000 تومان
پی وی سی برفکی 50050090x60280.000 تومان