لمینیت مات – براق و …

جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
لمینیت براق دورگرد100090x60206.000 تومان 214.000 تومان
لمینیت مات دورگرد 100090x60305.000 تومان 2313.000 تومان
لمینیت برجسته دورگرد100090x60213.000 تومان 221.000 تومان
سلفون مات دورگرد 100090x60105.000 تومان 113.000 تومان
سلفون براق دورگرد 100090x60105.000 تومان 113.000 تومان
کتان دورو دورگرد100090x60139.000تومان
لمینیت براق طرح موج 100090x60206.000 تومان
لمینیت مات طرح موج 100090x60 305.000 تومان
لمینیت براق ویزیتی 100085x48165.000 تومان
لمینیت مات ویزیتی 100085x48244.000 تومان
لمینیت برجسته ویزیتی 100085x48170.000 تومان 178.000 تومان
لمینیت براق مربع 100055x55134.000 تومان
لمینیت مات مربع 1000
55x55198.000 تومان
لمینیت برجسته مربع 100055x55160.000 تومان 168.000 تومان
لمینیت براق دایره 10005x5134.000 تومان
لمینیت مات دایره 10005x5198.000 تومان
کرافت متالایز دورگرد 100090x60
لمینت برجسته طلاکوب100090x60357.000 تومان
کتان لمینیت 100090x60259.000 تومان
کتان لمینیت دورتیز100090x60
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد100090x60354.000 تومان
کتان لمینیت طلاکوب دورتیز
100090x60
کتان لمینیت مربع دورگرد100090x60
کتان لمینیت مربـع طلاکوب دورگرد1000250.000 تومان
سلفون مات دورگرد موضعی100090x60140.000 تومان 160.000 تومان
سلفون مخملی دور گرد100090x60250.000 تومان
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090x60353.000 تومان
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090x60446.000 تومان
پی وی سی 300 میکرون50090x60296.000 تومان
پی وی سی 500 میکرون50090x60329.000 تومان
پی وی سی 500 میکرون100090x60526.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون25090x60494.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون50090x60786.000 تومان
پی وی سی 760 میکرون100090x601.373.000 تومان
پی وی سی 760 متالیک 50090x601.014.000 تومان
پی وی سی برفکی 50050090x60307.000 تومان