جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
سلفون براق یکرو 100085-4860.000 تومان 65.000 تومان
سلفون براق دورو 100085-4877.000 تومان 82.000 تومان
سلفون مات یکرو50085-4860.000 تومان 65.000 تومان
سلفون مات دورو 100085-4877.000 تومان 82.000 تومان
گلاسه بدون روکش یکرو100085-4849.000 تومان 65.000 تومان
گلاسه بدون روکش دورو100085-4854.000 تومان 75.000 تومان
کتان اندونزی یکرو 100085-4898.000 تومان 105.000 تومان
کتان اندونزی دورو100085-48102.000 تومان 110.000 تومان
کتان آلمانی یکرو 100085-48155.000 تومان170.000 تومان
کتان آلمانی دورو 100085-48165.000 تومان 180.000 تومان