چاپ کارت ویزیت

چاپ کارت ویزیت : چاپ کارت ویزیتیکی از مهمترین ابزار شروع یک بازاریابی برای حرفه و شغل شما میباشد . چاپ کارت ویزیت عموما توسط چاپ افست انجام میشود . چاپ افست عموما از کیفیت بالاتری نسبت به چاپ دیجیتال برخوردار است