لمینیت مات – براق و …

جنستعدادابعادقیمت تحویل عادیقیمت تحویل فوری
لمینیت براق دورگرد100090x60244.000 تومان 252.000 تومان
لمینیت مات دورگرد 100090x60352.000 تومان 360.000 تومان
لمینیت برجسته دورگرد100090x60257.000 تومان 265.000 تومان
سلفون مات دورگرد 100090x60122.000 تومان 130.000 تومان
سلفون براق دورگرد 100090x60122.000 تومان 130.000 تومان
کتان دورو دورگرد100090x60150.000 تومان
لمینیت براق طرح موج 100090x60244.000 تومان
لمینیت مات طرح موج 100090x60 352.000 تومان
لمینیت براق ویزیتی 100085x48195.000 تومان
لمینیت مات ویزیتی 100085x48282.000 تومان
لمینیت برجسته ویزیتی 100085x48206.000 تومان 214.000 تومان
لمینیت براق مربع 100055x55159.000 تومان
لمینیت مات مربع 1000
55x55229.000 تومان
لمینیت برجسته مربع 100055x55193.000 تومان 201.000 تومان
لمینیت براق دایره 10005x5159.000 تومان
لمینیت مات دایره 10005x5229.000 تومان
لمینت برجسته طلاکوب100090x60425.000 تومان
کتان لمینیت 100090x60277.000 تومان
کتان لمینیت طلاکوب دورگرد100090x60427.000 تومان
کتان لمینیت مربـع طلاکوب دورگرد1000
طلاکارت ( لمینت براق دورگرد )100090x60
طلاکارت ( لمینت مات دورگرد)100090x60
لمینیت برجسته طلاکوب ویزیتی 100090-48319.000 تومان
کتان لمینیت طلاکوب مربع 100060-60
لمینیت برجسته طلاکوب مربع 100060-60305.000 تومان