بروشور چیست؟

بروشور چیست؟

تعریف بروشور یک بروشور یک سند اطلاع رسانی برای تبلیغات است که در ابتدا برای معرفی یک شرکت، سازمان، محصولات یا خدمات و اطلاع دادن به مشتریان بالقوه یا اعضای عمومی از مزایا استفاده می شود. بروشورها معمولا در داخل